Kontakt

Home  /  Kontakt

W kwestiach informacyjnych, współpracy oraz uczestnictwa prosimy o kontakt:

Kwestie organizacyjne: Tomasz Zoń
pełnomocnik konsula Austrii ds. Balu Wiedeńskiego
tel.: 695 639 322
mail: kontakt@balwiedenski.pl

Zapisy dla przedstawicieli zawodów prawniczych
tel.: 694 496 672
mail: biuro.radcowie@oirp.wroclaw.pl

Zapisy dla przedstawicieli zawodów medycznych
tel.: 71 798 80 50/52/54/90
mail: dil@dilnet.wroc.pl